Blog

Firmowego bloga o rachunkowości przygotowaliśmy z myślą o przyszłych i obecnych Klientach naszej firmy. W prosty i przystępny sposób wyjaśniamy tam podstawowe, ważne oraz aktualne kwestie związane z prowadzeniem firmowej księgowości.

tekst zus

Dokumentacja i rozliczanie składek ZUS - o czym pamiętać?

Każda firma w Polsce ma obowiązek prowadzenia szczegółowej dokumentacji związanej z ubezpieczeniami społecznymi pracowników wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Dokumentacja ta obejmuje między innymi akta osobowe pracowników, w których znajdują się informacje na temat umów, wynagrodzeń, a także zgłoszeń i wyrejestrowań z ubezpieczenia. Firmy muszą również przechowywać kopie dokumentów zgłoszeniowych, takich jak ZUS ZUA dla nowo zatrudnionych pracowników czy ZUS ZWUA dla osób kończących pracę. Ponadto niezbędne jest dokładne prowadzenie dokumentacji płacowej, zawierającej szczegóły dotyczące naliczonych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz fundusz pracy i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych. Obsługą składek ZUS w Płocku zajmuje się Biuro Kadrowo-Rachunkowe Składki i Podatki.

Czytaj więcej...

sprawozdanie finansowe

Jakie informacje powinno zawierać sprawozdanie finansowe?

Prowadzenie biznesu wiąże się z koniecznością właściwego wykonywania wszystkich powinności formalno-prawnych wynikających z istniejących regulacji. Dotyczą one zarówno zobowiązań odnoszących się do rachunkowości, jak i naliczania i odprowadzania zobowiązań podatkowych. Ze względu na poziom skomplikowania przepisów oraz potrzebną wiedzę z zakresu księgowości większość przedsiębiorców nawiązuje współpracę z podmiotami specjalizującymi się w zajmowaniu się rachunkowością. W Płocku duże doświadczenie w tym zakresie ma firma Składki i Podatki, która świadczy usługi w obszarze obsłudzgi kadrowo-płacowej. Część przedsiębiorstw będzie także zmuszona do sporządzania sprawozdań finansowych. Przekonajmy się, czym one są i sprawdźmy, kto musi je przedstawiać.

Czytaj więcej...

dokumenty i kalkulator

Jakie usługi oferuje biuro rachunkowe?

Prowadzenie firmy oznacza dla każdego przedsiębiorcy wiele obciążeń związanych z jej bieżącą działalnością, planowaniem rozwoju oraz nieustannym obserwowaniem poczynań konkurencji. Wśród powinności, z jakimi trzeba się zmierzyć, znajdują się również formalności niezbędne do rozliczania się z fiskusem, a także ZUS-em. Z uwagi na fakt, że na ogół jest to niezwykle czasochłonne, a przy tym wymaga dysponowania fachową wiedzą i umiejętnościami z obszaru księgowości zadania tego typu zleca się zewnętrznemu biuru rachunkowemu. W Płocku usługi takiego rodzaju wykonuje Biuro Rachunkowe Składki i Podatki. Przekonajmy się, na co można liczyć, nawiązując taką współpracę.

Czytaj więcej...

segregatory i kalkulator

Czym jest tzw. pełna księgowość?

Regulacje związane z rachunkowością uzależniają to, jak mają być prowadzone księgi od wielkości uzyskiwanych przez firmę przychodów oraz formy prawnej, w jakiej ona działa, a niekiedy również od tego, na czym polega dany biznes. Dla mniejszych przedsiębiorstw przewidziano rachunkowość uproszczoną w postaci podatkowej księgi przychodów i rozchodów, albo jeżeli spełnione są dodatkowe warunki co do zajmowania się konkretnymi typami działalności i wysokości wpływów ze sprzedaży dóbr i usług oraz ewidencja przychodów pozwalająca na rozliczanie się ryczałtem. Dla większych podmiotów konieczna okaże się jednak pełna księgowość. W Płocku na pomoc w tym zakresie można liczyć, nawiązując współpracę z Biurem Rachunkowym Składki i Podatki, specjalizującym się również w obsłudze kadrowo-płacowej. Przekonajmy się, co oznacza pełna księgowość i sprawdźmy, kiedy jest potrzebna.

Czytaj więcej...

mężczyźni w biurze

Wady i zalety zlecania księgowości firmie zewnętrznej

Prowadzenie biznesu jest nierozerwalnie związane z koniecznością rozliczania się z fiskusem, a tym samym sporządzaniem stosownej dokumentacji księgowej. Ponieważ wymaga to doskonałej znajomości prawa podatkowego oraz regulacji dotyczących zasad dokonywania wpisów w księgach, zadanie to z reguły zleca się firmie zewnętrznej, specjalizującej się w oferowaniu usług rachunkowych. W Płocku na wsparcie w tym zakresie można liczyć w Biurze Rachunkowym Składki i Podatki, zajmującym się także obsługą kadrowo-płacową. Przekonajmy się, co przemawia za takim rozwiązaniem i sprawdźmy, jakie są jego ograniczenia.

Czytaj więcej...

polski ład

Polski Ład – jakie zmiany wprowadził do naszego życia?

Polski Ład to program rządowy, który ma na celu wprowadzenie istotnych zmian w polskim systemie podatkowym i społecznym.

Czytaj więcej...

kobieta przed komputerem

Zasady wyceny aktywów i pasywów

Zarządzanie finansami to nie tylko analiza wyników finansowych, ale także umiejętność właściwej wyceny aktywów i pasywów. Wycena ta pozwala na ocenę kondycji finansowej firmy oraz podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych.

Czytaj więcej...

księgowość a rachunkowość

Czym różni się rachunkowość od księgowości?

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jaka jest różnica między rachunkowością a księgowością? Choć obie te dziedziny są ze sobą ściśle powiązane, istnieją między nimi pewne różnice, które warto poznać. W tym artykule przedstawimy ich główne cechy oraz podpowiemy, gdzie w Polsce można uzyskać profesjonalne usługi z zakresu rachunkowości i księgowości.

Czytaj więcej...