Prowadzenie sprawozdań finansowych Płock


Temida obok książekZakres usług oferowanych przez nasze biuro w Płocku obejmuje również prowadzenie sprawozdań finansowych dla firm. Skrupulatnie, dokładnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami przygotowujemy informacje o podmiocie gospodarczym oraz stanie jego działalności, aby móc w odpowiednim czasie przekazać je jednostkom państwowym takim jak Główny Urząd Statystyczny, Urzędy Skarbowe, Narodowy Bank Polski, czy w niektórych przypadkach również Sądy Gospodarcze.

Sprawozdanie finansowe jest najważniejszym raportem o stanie finansowym każdej jednostki – dostarcza niezbędnych informacji nie tylko instytucjom zewnętrznym, ale i osobom zarządzającym przedsiębiorstwem. Dokument sporządzony zgodnie z narzuconymi zasadami pozwala na sprawną analizę oraz uporządkowanie najważniejszych danych. Na co dzień prowadzimy sprawozdania finansowe dla firm z Płocka i okolic, jednak serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług również Klientów z innych części Polski.

 

Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa

Obowiązek sporządzenia rzetelnego sprawozdania finansowego spoczywa na wszystkich podmiotach gospodarczych prowadzących pełną księgowość. Za złożenie dokumentu odpowiedzialny jest kierownik jednostki, jednak w większości przypadków zajmują się tym wyspecjalizowane biura rachunkowe lub specjaliści z wewnętrznych działów księgowych firmy. Zlecając sporządzenie sprawozdania finansowego specjaliście z naszej firmy, odpowiednio wcześnie otrzymują Państwo komplet dokumentów, do których podpisania zobowiązany jest kierownik instytucji. Warto mieć na uwadze, że sprawozdanie finansowe należy złożyć bezwzględnie w wyznaczonym terminie.

 

Co powinno zawierać sprawozdanie finansowe?

Sprawozdanie finansowe należy sporządzić na każdy koniec roku obrotowego przedsiębiorstwa (w ciągu 3 miesięcy od jego zakończenia) lub w przypadku zamknięcia ksiąg rachunkowych. Do złożenia rocznego sprawozdania finansowego zobowiązani są m.in. członkowie zarządu spółek kapitałowych oraz wspólnicy prowadzący sprawy spółki w spółce jawnej, cywilnej i partnerskiej.

Sprawozdanie finansowe musi być sporządzone w języku polskim oraz polskiej walucie i zawierać:

  • bilans otwarcia i zamknięcia – wyszczególnienie stanów aktywów i pasywów na dzień kończący bieżący rok i poprzedni rok obrotowy,
  • rachunek zysków i strat – przedstawienie przychodów, kosztów i obciążeń wyniku finansowego za bieżący i poprzedni rok obrotowy,
  • informacje dodatkowe – m.in. opis zasad rachunkowości, metody wyceny, opis zmian w kapitale własnym.

Sporządzenie sprawozdań finansowych wymaga specjalistycznej wiedzy i dużego nakładu pracy, dlatego warto to zadanie powierzyć profesjonalistom. Odciążymy Państwa pracowników z działu księgowości i znacznie usprawnimy proces zamknięcia roku finansowego. Służymy kompleksowym wsparciem i pomocą z zakresu sprawozdawczości finansowej, a oprócz tego oferujemy również kompleksowe usługi kadrowo-płacowe – w razie pytań prosimy o kontakt.

Mamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu sprawozdań finansowych, dlatego mogą być Państwo pewni, że wszystkie dokumenty zostaną przygotowane zgodnie z Ustawą o rachunkowości i wszelkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa. Dostarczenie usług najwyższej jakości to nasz priorytet. Zestawienie zysków i strat, bilans aktywów i inne dokumenty sporządzamy w sposób czytelny i sumienny, dzięki czemu na ich podstawie można skutecznie opracować dalsze kierunki rozwoju firmy.