Czym jest tzw. pełna księgowość?

Regulacje związane z rachunkowością uzależniają to, jak mają być prowadzone księgi od wielkości uzyskiwanych przez firmę przychodów oraz formy prawnej, w jakiej ona działa, a niekiedy również od tego, na czym polega dany biznes. Dla mniejszych przedsiębiorstw przewidziano rachunkowość uproszczoną w postaci podatkowej księgi przychodów i rozchodów, albo jeżeli spełnione są dodatkowe warunki co do zajmowania się konkretnymi typami działalności i wysokości wpływów ze sprzedaży dóbr i usług oraz ewidencja przychodów pozwalająca na rozliczanie się ryczałtem. Dla większych podmiotów konieczna okaże się jednak pełna księgowość. W Płocku na pomoc w tym zakresie można liczyć, nawiązując współpracę z Biurem Rachunkowym Składki i Podatki, specjalizującym się również w obsłudze kadrowo-płacowej. Przekonajmy się, co oznacza pełna księgowość i sprawdźmy, kiedy jest potrzebna.

Kiedy trzeba prowadzić pełną księgowość?

Pełna księgowość będzie niezbędna dla kapitałowych spółek prawa handlowego, a więc spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej, a także spółek komandytowo-akcyjnych oraz niektórych spółek osobowych. Dla pozostałych firm księgi handlowe są obowiązkowe po przekroczeniu limitu przychodu wynoszącego równowartość 2 milionów euro. Są one też konieczne, jeżeli firma działa w określonej branży, np. jest bankiem albo towarzystwem ubezpieczeniowym.

Jak wygląda pełna księgowość?

Prowadzenie pełnej księgowości oznacza przygotowanie planu kont oraz zaprowadzenia księgi głównej do rejestrowania informacji o wszystkich zdarzeniach gospodarczych. Zapisuje się je w porządku chronologicznym w dzienniku. Poza nimi potrzebna jest księga pomocnicza, zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych. Nie obejdzie się też bez inwentarza, czyli wykazu składników majątku. W grę wchodzi też sporządzanie na koniec roku obrachunkowego sprawozdań finansowych: rachunku zysków i strat oraz bilansu.