Blog

Firmowego bloga o rachunkowości przygotowaliśmy z myślą o przyszłych i obecnych Klientach naszej firmy. W prosty i przystępny sposób wyjaśniamy tam podstawowe, ważne oraz aktualne kwestie związane z prowadzeniem firmowej księgowości.

karta czasu pracy

Czym jest ewidencja czasu pracy?

Ewidencja czasu pracy to dokument, w którym znajdują się wszystkie najważniejsze informacje na temat czasu, w którym pracownicy wykonują swoje obowiązki zawodowe na rzecz danego pracodawcy. Ewidencjonowanie odbywa się dla każdego pracownika indywidualnie. W jakim celu prowadzi się ewidencję czasu pracy? Co powinno znajdować się w tym dokumencie? Najważniejsze informacje na ten temat znajdziesz w dalszej części naszego wpisu.

Czytaj więcej...

mężczyzna korzystający z kalkulatora i laptopa w pracy

Kto i kiedy może wybrać księgowość uproszczoną?

Obliczanie wysokości zobowiązań podatkowych przedsiębiorstwa może odbywać się przez prowadzenie dość skomplikowanej księgowości pełnej lub księgowości uproszczonej. Ta druga polega na prowadzeniu właściwych i zgodnych z prawem ewidencji podatkowych.

Czytaj więcej...

klocki z napisem 2023

Zmiany w prawie pracy 2023

Od nowego roku zostaną zaimplementowane zostaną zmiany w Kodeksie pracy, które obejmą zarówno pracowników, jak i pracodawców. Co nas czeka w prawie w 2023 roku? Oto 4 najważniejsze zmiany.

Czytaj więcej...

Negocjacja z klientami

Dlaczego znajomość prawa pracy jest istotna w zarządzaniu kadrami i płacami?

Prawo pracy nie jest tożsame jedynie z Kodeksem pracy, choć kodeks ten stanowi najważniejszą część tej gałęzi prawa. Obszar prawa pracy stanowi ogół regulacji i aktów prawnych, które wyznaczają zakres i rodzaj stosunków między pracownikami a pracodawcami, np. ustawa o związkach zawodowych, ustawa o rozwiązywaniu sporów.

Czytaj więcej...

Spadek wartości pieniądza

Na czym polega amortyzacja środków trwałych?

Środkami trwałymi są wszelkie budynki, urządzenia, maszyny, środki transportu, wartości niematerialne i prawne, które są wykorzystywane w przedsiębiorstwie w ramach prowadzenia działalności. Ich początkowa wartość ulega zmniejszeniu w miarę ich użytkowania i zużywania się.

Czytaj więcej...

sprawozdania finansowe

Czym jest sprawozdanie finansowe i kto musi je sporządzać?

Sprawozdanie finansowe jest ważnym dokumentem, który zawiera informacje na temat przedsiębiorstwa oraz jego finansów, które zostały osiągnięte w ciągu całego roku. Jeśli rok obrotowy firmy jest pokryty z rokiem kalendarzowym, dzień bilansowy, czyli dzień, w którym należy sporządzić sprawozdanie, będzie 31 grudnia. Warto pamiętać, że takie zestawienie finansowe należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia bilansowego i nie wolno spóźnić się nawet o jeden dzień.

Czytaj więcej...

księga rachunków

Efektywne i zorganizowane prowadzenie księgi rachunkowej od A do Z

Wszyscy ci, którzy zobowiązani są prowadzić pełną księgowość, mają do czynienia z księgami rachunkowymi, składającymi się aż z pięciu elementów: księgi głównej, pomocniczej, dziennika, zestawienia obrotów i sald oraz wykazu aktywów i pasywów. Konieczność rzetelnego i szczegółowego uzupełniania tych ksiąg wymaga stosowania zasad zawartych w ustawie o rachunkowości. Aby jednak efektywnie prowadzić zapisy w księdze rachunkowej trzeba się wykazać odpowiednią organizacją pracy własnej.

Czytaj więcej...

księgowość

Dlaczego warto zlecić księgowość firmie zewnętrznej?

Samodzielne prowadzenie księgowości to tylko pozornie oszczędność czasu i pieniędzy. Jak się bowiem okazuje, obecnie jest to szczególnie trudne zadanie. Jakie są więc zalety oddania tej kwestii w ręce fachowców? Sprawdźmy to!

Czytaj więcej...