Jakie usługi oferuje biuro rachunkowe?

Prowadzenie firmy oznacza dla każdego przedsiębiorcy wiele obciążeń związanych z jej bieżącą działalnością, planowaniem rozwoju oraz nieustannym obserwowaniem poczynań konkurencji. Wśród powinności, z jakimi trzeba się zmierzyć, znajdują się również formalności niezbędne do rozliczania się z fiskusem, a także ZUS-em. Z uwagi na fakt, że na ogół jest to niezwykle czasochłonne, a przy tym wymaga dysponowania fachową wiedzą i umiejętnościami z obszaru księgowości zadania tego typu zleca się zewnętrznemu biuru rachunkowemu. W Płocku usługi takiego rodzaju wykonuje Biuro Rachunkowe Składki i Podatki. Przekonajmy się, na co można liczyć, nawiązując taką współpracę.

Czym zajmuje się biuro rachunkowe?

Podstawowym obszarem działania biura rachunkowego jest zajmowanie się księgowością danej firmy. Polega to na rejestrowaniu wszystkich zdarzeń gospodarczych, w których bierze ona udział z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi. Mogą to być pełne księgi handlowe niezbędne w przypadku spółek kapitałowych oraz części spółek osobowych, a także przedsiębiorstw o przychodach przekraczających granicę 2 milionów euro. W grę wchodzi też księgowość uproszczona, a więc podatkowa księga przychodów i rozchodów albo ewidencja przychodów, jeśli konkretny podmiot płaci podatek zryczałtowany. Poza tym biuro będzie też sporządzało konieczne deklaracje podatkowe oraz zajmie się powinnościami z tytułu VAT.

Co jeszcze może zaoferować biuro rachunkowe?

Oferta biura rachunkowego może też obejmować obsługę kadrowo-płacową firmy. Chodzi tu o prowadzenie niezbędnej dokumentacji np. akt osobowych pracowników, a także sporządzanie list płac i naliczanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. W grę wchodzi również przygotowywanie umów cywilno-prawnych, umów o pracę, wystawianie świadectw pracy, gromadzenie potrzebnych zaświadczeń lekarskich, dowodów uczestnictwa w szkoleniach BHP i ppoż. oraz potwierdzeń kwalifikacji zawodowych.