Czym jest ewidencja czasu pracy?

Ewidencja czasu pracy to dokument, w którym znajdują się wszystkie najważniejsze informacje na temat czasu, w którym pracownicy wykonują swoje obowiązki zawodowe na rzecz danego pracodawcy. Ewidencjonowanie odbywa się dla każdego pracownika indywidualnie. W jakim celu prowadzi się ewidencję czasu pracy? Co powinno znajdować się w tym dokumencie? Najważniejsze informacje na ten temat znajdziesz w dalszej części naszego wpisu.

Dlaczego trzeba prowadzić ewidencję czasu pracy?

Ewidencję czasu pracy trzeba prowadzić przede wszystkim dlatego, że tak stanowią przepisy prawa, a dokładniej § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej. Jest to jeden z głównych obowiązków każdego pracodawcy. Prowadzeniem ewidencji czasu pracy na rzecz pracodawcy może zajmować się biuro rachunkowe.

Celem ewidencjonowania czasu pracy pracowników jest poprawne rozliczanie czasu pracy każdej zatrudnionej osoby, naliczanie przysługujących wynagrodzeń czy ustalanie innych świadczeń związanych z wykonywaną pracą.

Co zawiera ewidencja czasu pracy?

Ewidencja czasu pracy każdego pracownika musi zawierać następujące informacje:

  • liczba przepracowanych godzin, w tym godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy,
  • liczba godzin przepracowanych w porze nocnej,
  • liczba godzin nadliczbowych,
  • liczba godzin dyżuru, w tym godzina rozpoczęcia, zakończenia i miejsce pełnienia dyżuru,
  • dni wolne od pracy wraz z tytułem ich udzielenia,
  • rodzaj i wymiar zwolnień od pracy,
  • rodzaj i wymiar wszelkich nieobecności w pracy,
  • wymiar nieusprawiedliwionych nieobecności,
  • czas pracy pracownika młodocianego w ramach przygotowania zawodowego.

Zapraszamy do skorzystania z usług naszego biura rachunkowego w zakresie prowadzenia ewidencji czasu pracy.