Zmiany w prawie pracy 2023

Od nowego roku zostaną zaimplementowane zostaną zmiany w Kodeksie pracy, które obejmą zarówno pracowników, jak i pracodawców. Co nas czeka w prawie w 2023 roku? Oto 4 najważniejsze zmiany.

Dwukrotna podwyżka płacy minimalnej

W styczniu 2023 r. wynagrodzenie minimalne wzrośnie do kwoty 3490 zł, a od 1 lipca nastąpi druga podwyżka, po której minimalna płaca będzie wynosiła 3600 zł. Stawka godzinowa od stycznia wyniesie 22,80 zł, a od lipca 23,50 zł.

W związku z tym wzrosną także inne świadczenia ustalane na podstawie wynagrodzenia minimalnego. Pracodawcy będą zobowiązani wprowadzić w ciągu roku dwukrotne zmiany, dlatego polecamy firmom korzystanie z usług kadrowo-płacowych oferowanych przez biura rachunkowe, dzięki którym zmiany zostaną wprowadzone szybko, rzetelnie i bez komplikacji.

Wzrost diety z tytułu podróżny służbowej

Z dotychczasowych 38 zł dieta z tytułu krajowej podróży służbowej wzrośnie do 45 zł za osobę. Wyższy będzie również ryczałt za nocleg i ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej.

Uregulowanie pracy zdalnej

Od 2023 r. wejdą w życie zmiany w zakresie regulacji zasad i warunków wykonywania pracy zdalnej. Pracodawca będzie miał obowiązek pokrywać koszty pracy zdalnej, ale będzie miał także prawo do kontroli trzeźwości. W życie wejdą regulacje mówiące o tym, kiedy praca zdalna jest możliwa, a kiedy pracodawca może jej odmówić.

Rozliczenie wynagrodzeń i PIT-2

Zgodnie z planowanymi zmianami, podatnicy (pracownicy) będą mieli możliwość złożyć aż trzem płatnikom oświadczenie o stosowaniu kwoty zmniejszającej podatek dochodowy, które będą odpowiednio rozłożone między trzech płatników. W życie wejdzie także nowy formularz PIT-2, w którym podatnik wskaże z jakich zwolnień i ulg podatkowych chce skorzystać przy rozliczeniu podatkowym.