Jak stworzyć rzetelne sprawozdalnie finansowe?

Koniec roku obrotowego przedsiębiorstwa oznacza konieczność sporządzenia sprawozdania finansowego. Sprawozdanie to dokument niezbędny dla każdej firmy odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych. Dlatego tak ważne jest, aby wypełnić go rzetelnie i prawidłowo.

Sprawozdanie finansowe - czym jest?

Przygotowanie sprawozdania finansowego wymaga dokładnego zapoznania się z obowiązującymi zasadami. Sprawozdanie to dokument, który jednostka gospodarcza ma obowiązek sporządzić wraz z końcem roku obrotowego. Ma on na celu zamknięcie ksiąg rachunkowych prowadzonych przez dany okres działania przedsiębiorstwa. Tylko rzetelne wypełnienie dokumentów pozwala adresatowi na odczytanie wszelkich zawartych informacji i uniknięcie ewentualnych kar za błędne raportowanie.

Z czego składa się sprawozdanie finansowe?

Każde sprawozdanie finansowe posiada ściśle określoną formę, która umożliwia przejrzysty odczyt wszelkich informacji. Dokument powinien zawierać informację o nazwie i miejscu firmy, głównym przedmiocie działalności, nazwie sądu bądź organu prowadzącego rejestr, a także czasie trwania działalności. Pamiętać należy również o wskazaniu, czy dokument został przygotowany w ramach kontynuowania działalności oraz że nie istnieją żadne zagrożenia, które mogłyby na nią źle wpłynąć. Niezbędne jest przeprowadzenie inwentaryzacji i jej rozliczenie.

Kto sporządza sprawozdanie finansowe?

Sporządzenie sprawozdania finansowego jest obowiązkowe dla każdego kierownika jednostki, gdzie prowadzone są księgi rachunkowe. Roczne sprawozdanie finansowe powinno być podpisane przez osobę, która w danym przedsiębiorstwie zajmuje się prowadzeniem ksiąg rachunkowych. Należy pamiętać o tym, że oba podpisy muszą być własnoręczne i umieszczone na każdym z elementów finansowego sprawozdania.