Czym jest sprawozdanie finansowe i kto musi je sporządzać?

Sprawozdanie finansowe jest ważnym dokumentem, który zawiera informacje na temat przedsiębiorstwa oraz jego finansów, które zostały osiągnięte w ciągu całego roku. Jeśli rok obrotowy firmy jest pokryty z rokiem kalendarzowym, dzień bilansowy, czyli dzień, w którym należy sporządzić sprawozdanie, będzie 31 grudnia. Warto pamiętać, że takie zestawienie finansowe należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia bilansowego i nie wolno spóźnić się nawet o jeden dzień.

Kto ma obowiązek utworzenia sprawozdania finansowego?

Obowiązek prowadzenia sprawozdań finansowych  spoczywa na firmach, które prowadzą księgi rachunkowe. Istotna jest tutaj metoda ewidencjonowania kosztów oraz przychodów w przedsiębiorstwie. Dotyczy to więc na przykład spółek jawnych, kapitałowych, ale też osoby, które prowadzą jednoosobową firmę. Warto wiedzieć, że jeśli spółki partnerskie i jawne mają przychody mniejsze niż 2 miliony euro, nie muszą wówczas tworzyć sprawozdania finansowego, a jedynie oświadczenie o jego braku w KRS w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego. 

Co powinno zawierać sprawozdanie finansowe?

Na początku warto wiedzieć, że sprawozdanie możemy złożyć wyłącznie przez internet, ponieważ już nie ma możliwości rejestrowania dokumentów papierowych tego typu w KRS. Zrobimy to za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego osoby, która prowadzi rachunkowość przedsiębiorstwa. 

Sprawozdanie składa się zazwyczaj z trzech części. Na początku w dokumencie powinniśmy zawrzeć bilans, czyli spis stanów aktywów i pasywów przedsiębiorstwa w dniach kończących poprzedni i obecny rok. Następnie należy umieścić rachunek zysków i strat, czyli wykaz kosztów, zysków, strat i przychodów. Koniec to miejsce na wszystkie istotne informacje dodatkowe.