Efektywne i zorganizowane prowadzenie księgi rachunkowej od A do Z

Wszyscy ci, którzy zobowiązani są prowadzić pełną księgowość, mają do czynienia z księgami rachunkowymi, składającymi się aż z pięciu elementów: księgi głównej, pomocniczej, dziennika, zestawienia obrotów i sald oraz wykazu aktywów i pasywów. Konieczność rzetelnego i szczegółowego uzupełniania tych ksiąg wymaga stosowania zasad zawartych w ustawie o rachunkowości. Aby jednak efektywnie prowadzić zapisy w księdze rachunkowej trzeba się wykazać odpowiednią organizacją pracy własnej.

Jak dobrze prowadzić księgę rachunkową?

Najważniejszą zasadą jest prowadzenie ich w sposób rzetelny, chronologiczny i ciągły. Zatem wszelkich wpisów do ksiąg rachunkowych powinno się dokonywać na bieżąco, najlepiej tego samego dnia, gdy miało miejsce zdarzenie gospodarcze. Należy szczególną uwagę zwrócić na to, aby wpisy były kompletne i zawierały wszystkie niezbędne elementy tego zdarzenia.

Ponadto bezwarunkowo trzeba dbać o to, żeby dokonywane wpisy znalazły się tam, gdzie powinny. Przypisanie ich do odpowiednich kont oraz stosowanie zasady podwójnego zapisu jest niezbędne, aby w każdej chwili móc sprawdzić stan finansowy przedsiębiorstwa. Właściwe i bezbłędne prowadzenie księgi rachunkowej pozwala uzyskać w dowolnym momencie informacje o konkretnych zdarzeniach gospodarczych.

Na co zwrócić szczególną uwagę prowadząc księgi rachunkowe?

Należy pamiętać, że dokonywane wpisy muszą odzwierciedlać faktyczny stan firmy i w jasny, przejrzysty sposób ukazywać nie tylko jej kondycję ekonomiczną, ale także to czy zanotowała ona zysk, czy stratę. Nie wolno pomijać żadnych operacji gospodarczych i dodatkowo trzeba pilnować, aby każda taka operacja miała swoje realne potwierdzenie w dokumentacji, takiej jak faktury, rachunki, dokumenty magazynowe, prowadzonej tradycyjnie lub elektronicznie.